آپارتمان مسکونی پهلوان

تاریخ۱۳۹۱
توضیحات---
کاربریمسکونی
کارفرمادکتر پهلوان
مکانسمنان
مساحت زمین۲۷۰ متر مربع
زیربنا۱۲۸۳ متر مربع
برنامه۶ طبقه، ۵ واحد، ۵ پارکینگ
خدماتطراحی معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی، طراحی داخلی، نظارت
وضعیتاتمام پروژه

این ساختمان شامل ۵ آپارتمان در ۵ طبقه است که قرار بود، ۵ مالک (شرکای سازنده) با ۵ نظر در ارتباط با چگونگی نورگیری فضاهای داخلی، در آن ساکن باشند. پس بنا را بر آن گذاشتیم تا ایده نما امکان انعطاف‌پذیری در جای‌گیری و تعداد پنجره‌ها را به وجود بیاورد.

از طرفی با توجه به اینکه جبهه اصلی ساختمان، رو به غرب است و ناگزیر، پنجره فضاهای اصلی در این جبهه قرار دارند، لوور‌ها و سایبان‌های عمودی در فاصله بین مدول‌های نما طراحی شد تا آفتاب غرب را کنترل کند. (این بخش، به درخواست کارفرما در آن مقطع انجام نشد و قرار است این سایبانهای عمودی به نما اضافه شوند.)