کارگاه رمیس

تاریخ۱۳۹۱
توضیحاتکارگاه، انبار و دفاتر اداری مرتبط با انبار شرکت رمیس
کاربریصنعتی ـ اداری
کارفرماشرکت افزار‌پرداز رمیس
مکانشهرک صنعتی شمس‌آباد
مساحت زمین۲۰۱۰ متر مربع
زیربنا۱۳۳۶ متر مربع
برنامهشامل فضاهای بارانداز، راه‌اندازی، مونتاژ، بسته بندی، انبار و دفاتر کارمندان
خدماتطراحی معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی، نظارت
وضعیتاتمام پروژه

گذشته از خواست کارفرما و برنامه‌ فیزیکی پروژه، برخی نکات تاثیرگذار بر شکل‌گیری قالب بیرونی آن، از این قرار بودند:

- خاک دستی زمین تا عمق ۵ متری باعث شد که حجم اصلی ساختمان به همراه یک کمربند گردشی شامل رمپ و بارانداز در سه طرف آن، ۵ متر پایین‌تر از سطح ورودی باشد که این امر تنوع فضایی جالبی در داخل و بیرون ساختمان ایجاد کرد.

- اقلیم تند منطقه به همراه تاکید ویژه بر موضوع امنیت ساختمان، موجب شکل‌گیری پنجره‌های کوچک در بدنه صلب بنا و همچنین شبکه فلزی محافظ روی نما شد که شخصیت اصلی بصری ساختمان را شکل داد.