مجتمع تجاری نگین امیر‌اکرم

تاریخ۱۳۹۰
توضیحاتمجتمع تجاری اداری نگین امیر اکرم
کاربریتجاری
کارفرماآقای قربانی و شرکاء
مکانتهران، چهارراه امیر اکرم
مساحت زمین۵۱۰ متر مربع
زیربنا۴۸۳۰ متر مربع
برنامه۱۰ طبقه شامل ۹۱ واحد تجاری و تولیدی، فودکورت، فضاهای عمومی و واحدهای اداری
خدماتطراحی معماری، نظارت
وضعیتاتمام پروژه

موقعیت مکانی این پروژه، چند ویژگی را برای ایده طراحی در پی داشت:
- قرارگیری در یکی از بورس‌های اصلی پوشاک تهران و ارزش بسیار زیاد سطوح زیربنای قابل استفاده، موجب شد تا یک وُید مرکزی شکل گیرد که همزمان جوابگوی ارتباط‌های داخلی، نورگیری، تهویه هوا و ... باشد.


- وجود خیابان جمهوری و پیشینه و حال و هوای بدنه شهری آن، اهمیت خلوص به همراه ظرافت و پرداخت به جزییات را برای نمای اصلی ساختمان (رو به خیابان ولیعصر) بیشتر می‌کرد که موجب شد یک بدنه یکپارچه از قاب زرد آلومینیومی که پوسته شیشه‌ای را در بر گرفته، شکل گیرد و لوورهای آلومینیومی عمودی، ظرافت و سایه روشن را به آن اضافه کند.