ویلای مینا‌لند

تاریخ۱۳۹۰
توضیحاتساختمان، حیاط‌سازی و دیوار محوطه ویلای مینالند
کاربریمسکونی
کارفرماآقای میرهاشم سجادی
مکانطالقان، میناوند
مساحت زمین۲۰۰۰ متر مربع
زیربنا۱۶۰ متر مربع
برنامهدو طبقه شامل فضاهای سکونت و تراس بزرگ در برای هر دو طبقه و حیاط تراس‌بندی شده با شیب ۲۵٪
خدماتطراحی معماری، نظارت
وضعیتاتمام پروژه

این پروژه در کنار بافت روستایی میناوند طالقان که در فصول سرد سال، بسیار سرد و خلوت است و روی زمینی با شیب بسیار (٪۲۵) تعریف شد. پس ویژگی‌هایی چون کالبد روستایی، آرامش و امکانات برای شهروند در تعطیلات، امنیت، سازگاری با توپوگرافی، سازگاری با اقلیم، سادگی ساخت و تکنولوژی ساده، مصالح بومی و ...  به این پروژه شکل بخشید.