خانه پورلطفعلی

تاریخ۱۳۹۳
توضیحاتبازسازی کامل خانه پورلطفعلی
کاربریمسکونی
کارفرماآقای پور‌لطفعلی
مکانکرج، عظیمیه
مساحت زمین۳۸۹ متر مربع
زیربنا۴۴۷ متر مربع
برنامهطراحی داخلی و مبلمان، نما و حیاط خانه ویلایی دو طبقه
خدماتطراحی معماری، نظارت
وضعیتاتمام پروژه

رعایت سادگی در طراحی و جزئیات اجرایی، سعی شد با انجام این پروژه در محدوده بودجه پیش‌بینی شده برای آن، ساختمانی کهنه و رو به زوال، به خانه‌ای بسیار دلنشین برای ساکنینش تبدیل شود و از طرفی نمود بیرونی آن نشانگر این باشد که برای ارتقاء کیفیت یک بنا، نیازی به ریشه‌کن کردن آن نیست.