مجتمع سیترا

تاریخ۱۳۸۹
توضیحاتمجتمع سیترا
کاربریتفریحی، اقامتی
کارفرماشهرداری نوشهر
مکاننوشهر، کنار دریا
مساحت زمین۸۵۵۰ متر مربع
زیربنا۱۹۰۰۰ متر مربع
برنامه۴ طبقه شامل مجتمع فرهنگی، سالن نمایش، فروشگاه، سوئیت‌های اقامتی
خدماتطراحی معماری
وضعیتاتمام طراحی

در روند طراحی این پروژه، توجه به دو ویژگی بستر و برنامه فیزیکی آن، اهمیت بیشتری داشت. بستر این پروژه ساحل دریای خزر در شهر نوشهر بود که موجب شد بنا در سطح گسترده شود تا به خط آسمان ساحل آسیب نزند و حجم آن بر ساحل سنگینی نکند.


حیاطی از شمال تا جنوب زیر ساختمان شکل گرفته که جریان هوای طبیعی در مجموعه ایجاد کند و از طرفی ارتباطی بین بافت شهری و ساحل دریا توسط این حیاط برقرار شود.


از طرف دیگر دو گروه کاربری نا‌متجانس اقامتی و فرهنگی، کانسپت طرح را به سمت بلوک‌های مدولار هدایت کرد تا در عین تفکیک حوزه و شکل‌گیری فضاهای عملکردی، هماهنگی و تناسب در جزییات و کلیت ساختمان را در پی داشته باشد.